Provozní budova a haly, Okružní ul.

Provozní budova a haly, Okružní ul.

České Budějovice

Investoři: České Budějovice

Místo realizace: České Budějovice

Termín realizace: 2009

Investice: 50 127 300,- Kč