Naučná stezka „Naše rašeniliště“

Naučná stezka „Naše rašeniliště“

Soumarský most

Investoři: Správa Národního parku a Chrán

Místo realizace: Soumarský most

Termín realizace: 2011

Investice: 1 884 932,- Kč