Krajský úřad VÚSC

Krajský úřad VÚSC

České Budějovice

Investoři: Magistrát České Budějovice

Místo realizace: České Budějovice

Termín realizace: 2001

Investice: 208 000 000,- Kč